Psykoterapi

Hvornår skal jeg vælge psykoterapi?

Oplever du akut krise, eller har du gennem længere tid har båret på en sorg eller oplevelse, som du ønsker at få bearbejdet?

Føler du at jobbet, studierne eller dine relationer fylder mere, end du selv kan håndtere?

Er du et sted i livet, hvor kurven for livsglæde kan sammenlignes med en lang lige landevej?

Psykoterapien kan vise dig vejen frem, i et stærkt møde mellem omsorg, sårbarhed og egne indre styrkede ressourcer.

Når sindet er udfordret reagerer kroppen også. Derfor bruger jeg redskaber fra Mindfulness i vores forløb, til at du kan få ro på nervesystemet, og styrke din evne til at kunne fokusere på din udvikling igennem samtaleterapien.

Nedenfor kan du se nogle typiske eksempler på, hvornår du som ung eller voksen kan have glæde af psykoterapi:

 • Problemer i forhold til dine familierelationer, venner eller kolleger
  • Anspændthed eller stress
  • Tristhed og manglende livsglæde
  • Sorg, krise eller tab
  • Eksamens- eller præstationsangst
  • Svært ved at fastholde din uddannelse
  • At være ung og sårbar
  • Du ønsker selvudvikling, ny måde at håndtere dit liv
  • Opgør med gamle vaner og adfærd

Du er altid velkommen til at ringe for en gratis uforpligtende indledende samtale omkring det, der fylder i dit liv

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er et samspil mellem terapeut og klient.

I dette samspil afdækker jeg først og fremmest baggrunden for henvendelsen, og er undersøgende i forhold til omfanget af min klients nuværende situation.

I det videre arbejde anvender jeg forskellige psykologiske metoder og teorier, der hjælper med at give større selvindsigt og finde hengemte ressourcer frem, hos klienten.

Jeg er katalysator for forandringer og nænsom tovholder i til tider kaotiske følelser.

Som terapeut møder jeg mine klienter med rummelighed, respekt og professionalisme.

Terapi skal ses som et udviklingsforløb.

Da vi hver i sær udvikler os i forskellige tempi, betinget af vores nuværende livssituation og forandringsparathed, kan vores regelmæssige sessioner spænde over en enten kortere eller længere periode.

For at opnå de bedste resultater, er det vigtigt at pointere, at lysten til forandring skal være fuldt til stede, og at klienten selv er aktiv mellem sessionerne