Etik

Medlem af Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Det er vigtigt at være undersøgende og se sig godt for, når man søger efter en Certificeret Coach eller Psykoterapeut.
Ikke alle uddannelsessteder stiller lige store krav til deres studerende i forhold til uddannelsens:

1. Varighed/timefordeling
2. Teori
3. Metoder og praksis
4. Eksamen

Som medlem af Dansk NLP Psykoterapeut Forening (DNLPPF) er formålet bl.a at sikre sig, at optagelseskravene forud for uddannelsen er overholdt.
Det kræves, at den studerende har en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse som f.eks. pædagog, lærer, psykolog, sygeplejerske, læge, socialrådgiver samt praktisk anvendelse af uddannelsen i min 3 år.

Endvidere, at sikre at indholdet af den psykoterapeutiske uddannelse lever op til vejledende kriterier, der er opstillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet.

Som praktiserende medlem af DNLPPF, har jeg forpligtet mig til at overholde brancheforeningens etiske regler i alt, hvad jeg beskæftiger mig med indenfor mit faglige område.
Herudover kræves det, at jeg holder mig fagligt opdateret ved at deltage i kurser, supervision og egenterapi.

Ønsker du at læse mere om vores brancheforening da følg venligst link:
https://dnlppf.dk/om-os/