Databeskyttelse

Persondatalov

Når man indsamler, registrerer og opbevarer personfølsomme oplysninger om en klient f.eks. ved journalføring, skal man som behandler følge persondatalovgivningen for dette område.
Persondataloven trådte i kraft i maj 2018.

Personfølsomme oplysninger kan være:

Helbredsforhold.
Personnummer
Racemæssige eller etnisk baggrund
Seksuelle forhold
Politisk eller religiøs overbevisning
Sociale problemer

Andre rent private forhold som:
Ulykkestilfælde
Selvskadende adfærd
Jobmæssige status

Jeg beder altid om at klienten udfylder et skriftligt samtykke i henhold til at måtte opbevare journal- samt personfølsomme oplysninger.

Følg venligst link, hvis du har lyst til at læse mere om Persondatalovgivningen:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828